Smo arhitekturni biro, ki skupaj z vami ustvarja kvalitetno arhitekturo že od leta 1986.

Vse se začne z idejo.

Vaše želje, potrebe in vaš način živjenja predstavljajo ključno vodilo pri snovanju idejne zasnove.

Naša želja je, da skupaj z vami in vašimi interesi, ter z našim strokovnim znanjem ustvarimo najboljšo arhitekturo za vas.

Za vas pripravimo dokumentacijo in vas  vodimo čez celoten postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ponujamo vam izdelavo projektne in tehnične dokumentacije :

  • idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),
  • projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
  • projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
  • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
  • dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
  • dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) in
  • dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

Ukvarjamo se tudi z :

  • načrtovanje interierja
  • načrtovanjem okolice, vrtov
  • nadzor na gradbišču