Ureditev vaškega jedra perovo

Poslovna stavba Kogast

Enostanovanjska hiša 614

Enostanovanjska hiša A

Ureditev krožišča

Ureditev bajerja Zacurek